logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / สิวเสี้ยน

อาการ : สิวเสี้ยน

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สิวเสี้ยน (Trichostasis spinulosa)

การป้องกันสิวเสี้ยนเต็มร้อย ยังเป็นไปไม่ได้ เพราะยังไม่ทราบสาเหตุเกิดที่ชัดเจน แต่การใช้ยาทากรดวิตามินเอ และ Benzoyl peroxide