logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / สมองเสื่อมร่วมกับเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ

อาการ : สมองเสื่อมร่วมกับเคลื่อนไหวร่างกายผิดปกติ

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคฮันติงตัน (Huntington’s disease)

โรคฮันติงตัน(Huntington’s disease หรือ Huntington disease หรือ Huntington chorea) คือโรคอะไร ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ยินก็คงทำหน้างงๆ แน่นอน