logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / วัยรุ่น

อาการ : วัยรุ่น

โดย จุฑาพร พานิช

อาหารสำหรับวัยรุ่น (Nutrition for adolescence)

วัยรุ่น หรือเด็กวัยรุ่น (Adolescence หรือ Teenager หรือ Teen) เป็นช่วงวัยที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตมากที่สุด วัยรุ่น จะมีการเปลี่ยนทั้งทางด้านโครงสร้างร่างกาย