logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / วัคซีนปอดอักเสบ

อาการ : วัคซีนปอดอักเสบ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

วัคซีนนิวโมคอกคัส หรือวัคซีนปอดอักเสบ (Pneumococcal Vaccine)

การติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้อาจนำไปสู่การติดเชื้อแบบรุกราน (Invasive) ที่มีความรุนแรงหรือที่เรียกว่าโรคไอพีดี (Invasive pneumo coccal disease; IPD)