logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / วัคชีน

อาการ : วัคชีน

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

วัคซีนที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทย (Thailand National Essential Medicine: Vaccine)

วัคซีน (Vaccines) เป็นสารชีววัตถุ (Biological preparation หรือ Biological product) ที่ได้จากจุลชีพ หรือสารชีวพิษ (Toxin) ของเชื้อโรค