logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ล้มแล้วปวดหลัง

อาการ : ล้มแล้วปวดหลัง

โดย นพ.อำนวย จิระสิริกุล

กระดูกสันหลังหัก (Fracture of the Spine)

ในคนทุกอายุเมื่อไรก็ตามที่มีการล้มแล้วปวดหลัง ให้คิดไว้เสมอว่า อาจมีกระดูกสันหลังหัก กระดูกสันหลังหัก มีอันตรายมากถึงขั้นทำให้อัมพาตได้