logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ลิ้นเป็นขน

อาการ : ลิ้นเป็นขน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ลิ้นเป็นขน (Hairy tongue) ลิ้นเป็นฝ้า (Coated tongue)

ลิ้นเป็นขน หรือ ลิ้นขึ้นขน หรือ ลิ้นเป็นฝ้า ไม่ใช่โรค เป็นภาวะที่พบได้บ่อยในทุกเพศ ทุกวัย มักพบในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็ก ผู้หญิงและผู้ชายพบได้เท่ากัน