logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ลิ้นอักเสบ

อาการ : ลิ้นอักเสบ

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

ไข้อีดำอีแดง (Scarlet fever)

ในเด็กที่มีไข้ เจ็บคอ จะเป็นอาการการติดเชื้อที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบได้บ่อยและเราคุ้นเคย เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด หรือโรคต่อมทอนซิลอักเสบ