logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาล้างแผลระบบทางเดินปัสสาวะในการผ่าตัด

อาการ : ยาล้างแผลระบบทางเดินปัสสาวะในการผ่าตัด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไกลซีน (Glycine)

ยาไกลซีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้โดยใช้เป็นเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อสำหรับสวนล้างทำความสะอาดระหว่างการผ่าตัดต่อมลูกหมากหรือผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ