logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยารักษาตรงเป้า

อาการ : ยารักษาตรงเป้า

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ยายับยั้งไทโรซีนไคเนส (Tyrosine kinase inhibitors: TKI)

ยายับยั้งไทโรซีนไคเนสมีสรรพคุณแตกต่างกันไปตามความจำเพาะของยา ใช้รักษามะเร็งปอดระยะรุนแรง, มะเร็งไตขั้นรุนแรง, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, มะเร็งตับอ่อน, มะเร็งเต้านมระยะรุนแรง...