logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาต้านเอสโตรเจน

อาการ : ยาต้านเอสโตรเจน

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

เซิร์ม: กลุ่มยาเซิร์ม (SERMs: Selective Estrogen Receptor Modulators)

ยาในกลุ่มยาเซิร์มมีสรรพคุณ/มีข้อบ่งใช้แตกต่างกันตามตำแหน่งการออกฤทธิ์ของยาดังต่อไปนี้เช่น ใช้สำหรับการรักษามะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย (Invasive Brest Cancer)