logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาต้านฮอร์โมนเพศ

อาการ : ยาต้านฮอร์โมนเพศ

โดย ภญ. หนึ่งฤทัย ใจวงศ์เพ็ญ

ทาม็อกซิเฟน (Tamoxifen)

ยาทาม็อกซิเฟนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ดังต่อไปนี้คือ ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมชนิดแพร่ กระจาย (Metastatic breast cancer: มะเร็งระยะที่ 4) ทั้งในเพศหญิงและในชาย