logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาฉีดคุมกำเนิด

อาการ : ยาฉีดคุมกำเนิด

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

ยาฉีดคุมกำเนิด (Injectable contraceptive)

ยาฉีดคุมกำเนิด (Injectable contraceptive) เป็นวิธีการคุมกำเนิดแบบชั่วคราวชนิดหนึ่ง โดยการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อในระยะเวลาที่กำหนด