logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ยาคุมกำเนิด

อาการ : ยาคุมกำเนิด

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

เอทินิล เอสตร้าไดออล (Ethinyl estradiol)

ยาเอทินิล เอสตร้าไดออลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น เป็นยาคุมกำเนิดใช้ป้องกันการตั้งครรภ์, ใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในหญิงวัยหมดประจำเดือน, รักษาภาวะประจำเดือนมาผิดปกติ, บำบัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ห้ามใช้ยานี้เพื่อรักษาภาวะประจำเดือนมามากโดยแพทย์ยังมิได้ตรวจหาสาเหตุ ที่แท้จริงก่อน ห้ามใช้กับผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งเต้านม ระหว่างการรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดที่มีส่วนประกอบของยาฮอร์โมนชนิดนี้ควรตรวจคลำเต้านมด้วยตนเองเพื่อหาความผิดปกติเช่น มีก้อนเนื้อเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าพบมีความผิดปกติควรรีบพบแพทย์