logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีแผลปลายนิ้วหลายนิ้วพร้อมกัน

อาการ : มีแผลปลายนิ้วหลายนิ้วพร้อมกัน

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง รัตนวดี ณ นคร

โรคหนังแข็ง (Scleroderma): มารู้จักโรคหนังแข็งกันเถอะ

ถ้ามีอาการมือเท้าเขียวพร้อมกับพบแผลที่ปลายนิ้วร่วมด้วย มักเกิดจากโรคหนังแข็ง....สาเหตุการเสียชีวิต มักเกิดจากภาวะแทรกซ้อนที่ไต และมีความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง