logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีเหล็กมากในเลือด

อาการ : มีเหล็กมากในเลือด

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

ดีเฟอริโพรน (Deferiprone)

ยาขับเหล็ก(Iron chelator)ชนิดรับประทานที่ชื่อ ยาดีเฟอริโพรน (Deferiprone) ถูกเริ่มนำมาใช้กับผู้ป่วยตั้งแต่ พ.ศ. 2538 โดยถูกจัดเป็นยาขับเหล็กลำดับสอง