logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีอัณฑะข้างเดียว

อาการ : มีอัณฑะข้างเดียว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

อัณฑะค้างในท้อง (Undescended testis)

อัณฑะค้างในท้อง หรือ อัณฑะไม่ลงถุง หรือ อัณฑะค้าง หรือ อัณฑะข้างเดียวหรือ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า ไข่ข้างเดียว หรือ ทองแดง