logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีหนองตามตัว

อาการ : มีหนองตามตัว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคเมลิออยด์ หรือ เมลิออยโดสิส (Melioidosis)

ในการติดเชื้อที่ปอดหรือการติดเชื้อในกระแสโลหิต ถ้าไม่ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ อัตราเสียชีวิตประมาณ 90 - 95%