logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีผื่นขึ้น

อาการ : มีผื่นขึ้น

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

โรคเรื้อน (Leprosy)

ในเด็กแรกคลอดที่ได้รับวัคซีนป้องกันวัณโรค จะมีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคเรื้อนได้ด้วย แต่อาจป้องกันไม่ได้ 100% ่วนในผู้ใหญ่การฉีดวัคซีนวัณโรคไม่ได้ช่วยป้องกันโรค

โดย แพทย์หญิง ลีลาวดี ศรีบุญนาค

โรคผื่นแพ้สัมผัสในเด็ก (Childhood contact dermatitis)

ผื่นแพ้สัมผัส (Contact dermatitis) เป็นผื่นที่เกิดจากปฏิกิริยาการสัมผัสสารที่ผู้ป่วยแพ้ (Allergic contact dermatitis) หรือระคายเคือง

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

ไข้อีดำอีแดง (Scarlet fever)

ในเด็กที่มีไข้ เจ็บคอ จะเป็นอาการการติดเชื้อที่เกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบได้บ่อยและเราคุ้นเคย เช่น โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคหัด หรือโรคต่อมทอนซิลอักเสบ