logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีผื่นขี้นที่อวัยวะเพศ

อาการ : มีผื่นขี้นที่อวัยวะเพศ

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

สังคัง โรคสังคัง (Tinea cruris)

การติดเชื้อรานั้น เกิดจากการติดเชื้อรามาจากบริเวณอื่นของร่างกายตนเองเช่น ติดมาจากเชื้อราบริเวณ มือ เท้า หรือติดมาจากสิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้มีเชื้อรานี้