logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีตุ่มที่ผิวหนัง

อาการ : มีตุ่มที่ผิวหนัง

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

ตาปลา (Corns)

หากเป็นตาปลาที่เท้า ควรเลือกรองเท้าใส่ให้พอดีกับเท้า ไม่รัดแน่นหรือหลวมจนเกิดการเสียดสีได้ ด้านหน้าของรองเท้าต้องไม่บีบนิ้วเท้า ส้นรองเท้าต้องไม่สูงเกินไป

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

หูดข้าวสุก (Molluscum contagiosum)

การลดปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อโรคหูดข้าวสุกทำได้โดยการหลีกเลี่ยงการสัมผัสรอยโรค, ล้างมือเป็นประจำ, ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกัน