logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีก้อนเนื้อโตเร็ว

อาการ : มีก้อนเนื้อโตเร็ว

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

แอคิเลทติ้ง เอเจนท์ (Alkylating Agents)

ยาเคมีบำบัดรวมกลุ่มยาแอคิลเลทติ้ง เอเจนท์จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ จึงมีเฉพาะในโรงพยา บาลเท่านั้น ในการใช้ยา ขนาดยา และการปรับขนาดยานี้