logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มีก้อนที่มดลูก

อาการ : มีก้อนที่มดลูก

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วรลักษณ์ สมบูรณ์พร

การตัดมดลูก (Hysterectomy)

การตัดมดลูกออกจากร่างกายนั้น อาจจะทำผ่านทางหน้าท้อง หรือผ่าตัดผ่านทางช่องคลอด การผ่าตัดผ่านทางหน้าท้องนั้น อาจลงแผลผ่าตัดในแนวกลางลำตัวหรือในแนวบิกินี