logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน

อาการ : มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

เมอร์เเคปโตพิวรีน (Mercaptopurine)

ยาเมอร์แคปโตพิวรีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาเพื่อการหายขาดและการรักษาแบบ ประคับประคองในโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลัน