logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / มองไกลไม่ชัดร่วมกับปวดตาปวดศีรษะ

อาการ : มองไกลไม่ชัดร่วมกับปวดตาปวดศีรษะ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

ตาสั้นเทียม (Pseudomyopia)

การเพ่งนานๆอาจทำให้กล้ามเนื้อกลอกตาผิดปกติ (Muscle imbalance) ทำให้มีภาวะตาเขเข้าใน (Esophoria) ได้ ทั้งนี้เพราะระดับค่าสายตา การเพ่ง