logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภูมิคุ้มกันฯผิดปกติ

อาการ : ภูมิคุ้มกันฯผิดปกติ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

อะซาไธโอพรีน (Azathioprine)

ยาอะซาไธโอพรีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เป็นยากดภูมิคุ้มกันฯมีข้อบ่งใช้รักษาโรคดังต่อ ไปนี้เช่น โรคข้อรูมาตอยด์, โรคเอสแอลอีหรือโรคลูปัสหรือโรคแพ้ภูมิต้านทานตัวเอง