logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภาวะขาดไอโอดีน

อาการ : ภาวะขาดไอโอดีน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ภาวะขาดไอโอดีน (Iodine deficiency)

ภาวะขาดไอโอดีน คือภาวะผิดปกติที่เกิดจากร่างกายได้รับธาตุอาหารไอโอดีนไม่เพียงพอ ต่อมไทรอยด์จึงไม่สามารถสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนได้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจึงส่งผลให้เกิดโรค เช่น คอพอก