logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ภาวะขาดสังกะสี

อาการ : ภาวะขาดสังกะสี

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ซิงค์ อะซีเตท (Zinc acetate)

ยาซิงค์ อะซีเตทมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น รักษาภาวะคั่งของธาตุทองแดงในร่างกาย (Wilson’s disease), บำบัดภาวะร่างกายขาดธาตุสังกะสี