logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / พิษแมงกระพรุน

อาการ : พิษแมงกระพรุน

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อรุณี เจตศรีสุภาพ

การปฐมพยาบาลเมื่อถูกแมงกะพรุนต่อย (Jellyfish stings)

ผู้ที่ไปเที่ยวชายทะเลจำนวนไม่น้อย มีประสบการณ์ถูกแมงกะพรุน (Jellyfish) ต่อย ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน มากน้อยแล้วแต่ชนิดของแมงกะพรุนและขนาดพื้นที่บนร่างกาย