logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / พิษจากดื่มสุรา

อาการ : พิษจากดื่มสุรา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เมาค้าง: รักษาและป้องกัน (Hangover)

เมาค้าง(Hangover) เป็นอาการ ความรู้สึกที่ไม่สุขสบายที่เกิดขึ้นตามหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบางครั้งอาจพบเกิดจากสารอื่นๆได้ เช่น ยาบางชนิด