logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ

อาการ : พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ

โดย กภ.ธีรวิทย์ วิโรจน์วิริยะกุล

พังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ : กายภาพบำบัด (Physical Therapy for Plantar Fasciitis)

พังผืดใต้ฝ่าเท้า (Plantar fasciitis) เป็นพังผืด/เอ็นกระดูกแผ่นบางๆที่แผ่ปกคลุมฝ่าเท้าทั้งหมด โดยมีจุดเกาะจากกระดูกส้นเท้า (Calcaneus)