logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ฝ้าดำที่ใบหน้า

อาการ : ฝ้าดำที่ใบหน้า

โดย แพทย์หญิง อนงค์ลักษณ์ รัตนศิริวิไล

ฝ้า (Melasma)

ฝ้า (Melasma หรือ Cholasma หรือ Mask of pregnancy) เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อย ซึ่งไม่ได้มีมาแต่กำเนิด โดยมีลักษณะเป็นปื้นหรือแผ่นสีน้ำตาลอ่อนถึงเข้ม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไฝ ปาน (Nevus) กระ (Freckle) ฝ้า (Melasma) สิว (Acne)

ไฝและปาน (Nevus) จัดเป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งของผิวหนังโดยทั่วไปไม่ใช่มะเร็ง อาจพบได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดหรือพบเมื่อโตขึ้นแล้ว พบได้ทั้งในสองเพศใกล้เคียงกัน