logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ฝ้าขาวตามผิวหนัง

อาการ : ฝ้าขาวตามผิวหนัง

โดย รศ.พญ.เปรมจิต จันทองจีน

กระขาวที่ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Guttate Hypomelanosis)

โรคกระขาวที่ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Guttate Hypomelanosis) เป็นโรคเกี่ยวกับการทำงานผิดปกติของเม็ดสีในผิวหนังที่พบได้บ่อย ทำให้เกิดเป็นรอยขาวกระจายตามผิวหนัง