logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ฝ่าเท้าเหม็น

อาการ : ฝ่าเท้าเหม็น

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

เท้าเหม็น (Pitted keratolysis)

การรักษาความสะอาดของเท้า ถุงเท้า รองเท้า และการลดการเปียกชื้นของเท้า จึงช่วยป้องกันการเกิดโรคนี้ได้