logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผื่นแพ้ยา

อาการ : ผื่นแพ้ยา

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

สะตีเวนส์จอห์นสัน (Stevens-Johnson syndrome)

ผู้ป่วยที่เคยเกิดภาวะสะตีเวนส์จอห์นสันมาแล้วหนึ่งครั้ง เมื่อเกิดขึ้นซ้ำอีกอาการจะรุน แรงขึ้นไปเรื่อยๆและมีอัตราตายที่สูงขึ้น