logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผื่นแดงบนใบหน้า

อาการ : ผื่นแดงบนใบหน้า

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

โรซาเซีย (Rosacea)

เป็นโรคเรื้อรัง หลังการรักษา อาการจะสงบ ทรงตัว ซึ่งมักมีร่องรอยของรอยโรคเหลืออยู่บ้าง แต่ก็สามารถกลับมามีอาการกำเริบได้อีกเป็นระยะๆ