logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผื่นที่อวัยวะเพศ

อาการ : ผื่นที่อวัยวะเพศ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ผื่นอวัยวะเพศ (Genital rash)

อวัยวะเพศภายนอกของทั้งผู้หญิงและผู้ชายเป็นเนื้อเยื่อชนิดเดียวกับผิวหนัง ดังนั้นอาการต่างๆของโรคที่เกิดกับอวัยวะเพศภายนอกจึงเช่นเดียวกับอาการของโรคทางผิวหนัง