logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผลข้างเคียงรุนแรงจากยาซาลิซิเลต

อาการ : ผลข้างเคียงรุนแรงจากยาซาลิซิเลต

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

พิษจากยาซาลิซิเลต (Salicylate poisoning)

ยาจำพวกซาลิซิเลต/ซาลิไซเลต (Salicylate) เป็นยาที่มีการใช้มาอย่างยาวนานในการบรรเทาอาการปวด(ยาแก้ปวด) ลดไข้(ยาลดไข้) รวมถึงลดอาการอักเสบต่างๆ