logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด

อาการ : ผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

กลุ่มอาการมือและเท้าบวมแดง (Hand-Foot Syndrome)

กลุ่มอาการมือและเท้าบวมแดง/กลุ่มอาการมือเท้าบวมแดง(Hand-Foot Syndrome ย่อว่า HFS หรือ Palmar-Plantar Erythrodysesthesia)