logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ผลข้างเคียงจากยาที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

อาการ : ผลข้างเคียงจากยาที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่จากยา (Flu-like Syndrome)

นอกจากประโยชน์ด้านการรักษาโรคแล้วนั้น ยาต่างๆก็สามารถก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหรือผลข้างเคียง/อาการข้างเคียงจากยาได้ ซึ่งลักษณะอาการมีความแตกต่างกันไป