logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

อาการ : ป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A vaccine)

โรคไวรัสตับอักเสบเอ เกิดจากตับ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ(Hepatits A virus) ซึ่งเป็นไวรัสที่อาศัยอยู่ในลำไส้ และถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระของผู้ป่วย