logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ป้องกันไข้เหลือง

อาการ : ป้องกันไข้เหลือง

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

วัคซีนโรคไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine)

โรคไข้เหลือง เป็นโรคติดต่อโดยเชื้อไวรัสโดยมียุงเป็นพาหะโรคผู้ติดเชื้อจะมีอาการ เช่น ไข้ หนาวสั่น คลื่นไส้ ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณแผ่นหลังและศีรษะ มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง