logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปาน

อาการ : ปาน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไฝ ปาน (Nevus) กระ (Freckle) ฝ้า (Melasma) สิว (Acne)

ไฝและปาน (Nevus) จัดเป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งของผิวหนังโดยทั่วไปไม่ใช่มะเร็ง อาจพบได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดหรือพบเมื่อโตขึ้นแล้ว พบได้ทั้งในสองเพศใกล้เคียงกัน