logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปัสสาวะ

อาการ : ปัสสาวะ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปัสสาวะลำบาก (Dysuria)

ปัสสาวะลำบาก หรือ ปัสสาวะขัด หรือ ปัสสาวะแสบขัด หรือ ปัสสาวะไม่ออก, หรือ ปัสสาวะแสบ หรือปวดเบ่งปัสสาวะ หรือปัสสาวะไม่คล่อง (Dysuria)