logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ

อาการ : ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคเครียด: สัญญาณเตือนโรคเครียด (Warning sign of chronic stress)

ความเครียด เป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติ เป็นตัวกระตุ้นให้ประสิทธิภาพการทำงานหรือ การเรียนดีขึ้น แต่เมื่อเครียดมากเกินไปและเครียดเรื้อรัง จะกลายเป็นโรคเครียด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สัญญาณเตือนโรคซึมเศร้า (Warning sign of depression)

สัญญาณเตือนโรคซึมเศร้า (Depression) อาการซึมเศร้า เป็นอาการปกติสำหรับทุกคน แต่เมื่อมีอาการซึมเศร้าบ่อยเกินเหตุ หรือมีอาการซึมเศร้าตลอดเวลา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรควิตกกังวล: สัญญาณเตือนโรควิตกกังวล (Warning sign of anxiety disorder)

โรควิตกกังวล (Anxiety disorder) ความวิตกกังวลเป็นอาการปกติของชีวิต การมีความวิตกกังวลที่พอดีจะช่วยให้การงานและการเรียนประสบความสำเร็จ

โดย นายแพทย์ อุดม เพชรสังหาร

โรคจิต (Psychosis)

โรคจิตชนิดต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีเพียงคำอธิบายกว้างๆในการอธิบายสาเหตุไว้ว่า เกิดจากความกดดันหรือความเครียดที่รุนแรงของชีวิต