logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปัญหาทางอวัยวะเพศหญิง

อาการ : ปัญหาทางอวัยวะเพศหญิง

โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ประนอม บุพศิริ

การตรวจภายใน (Per vaginal examination)

การตรวจภายในประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ การตรวจด้วยเครื่องมือถ่างขยายช่องคลอด จากนั้นจะเป็นการตรวจด้วยนิ้วพร้อมกับการใช้มืออีกข้างคลำทางหน้าท้อง