logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดไหล่ แขน

อาการ : ปวดไหล่ แขน

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

กลุ่มอาการกดรัดหลอดเลือดและเส้นประสาทบริเวณทางออกทรวงอก กลุ่มอาการทีโอเอส (TOS หรือ Thoracic Outlet Syndrome)

เมื่อเกิดอาการ ควรหยุดทำกิจกรรมนั้นๆ และต้องไม่ทำให้แขนนั้นห้อยตกลง ต้องหาผ้ามาคล้องคอช่วยคล้องแขน เพื่อประคองไม่ให้แขนตก