logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดแปลบต้นคอ

อาการ : ปวดแปลบต้นคอ

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

ปวดเหตุเส้นประสาทต้นคอ (Occipital Neuralgia)

กลุ่มอาการปวดเหตุเส้นประสาทต้นคอนี้ ไม่ก่อให้เกิดอาการ อัมพฤกษ์ อัมพาตแน่นอน ยกเว้นมีสาเหตุจากหลอดเลือด เนื้องอก หรือความผิดปกติของกระดูกคอกดทับเส้นประสาท