logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดแขน

อาการ : ปวดแขน

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

โรครากประสาทคอ (Cervical radiculopathy)

การป้องกันโรครากประสาทคอเต็มร้อยเป็นไปไม่ได้ ......แต่สิ่งที่พอจะป้องกันได้คือ การหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่คอ เช่น การเคลื่อนไหวคอรุนแรง (เช่น หันคอรุนแรง)