logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ปวดเอว

อาการ : ปวดเอว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ปวดเอว (Flank pain)

ปวดเอว หรือปวดบั้นเอว หรือปวดกะเอว หรือปวดสะเอว (Flank pain) เป็นอาการไม่ใช่โรค โดยคำว่า เอว ทางการแพทย์หมายถึงร่างกายส่วนที่เป็นด้านข้างของลำตัว

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคโพรงกระดูกสันหลังเอวตีบแคบ (Lumbar spinal stenosis)

การไม่สูบบุหรี่ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้ เพราะสารพิษในควันบุหรี่จะส่งผลให้เซลล์กระดูกเสื่อมได้เร็วขึ้น